A F G E L A S T
De Algemene Ledenvergadering van maandag 23 maart 2020 is in verband met
COVID-19 afgelast. Lees verder

AGENDA

Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging De Boulevardflat(s),

op maandag 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur

Buurtcentrum De Inloop, ’s-Hertogenboschplein 8 (tel.nr. 036-5333737)

1. Opening en aantal aanwezigen.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2 april 2019 *
3. Jaaroverzicht voorzitter a.i.
4. Vaststelling financieel jaarverslag *
5. Verslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie * en décharge penningmeester c.q. bestuur
7. Bestuur
          
           a. Décharge huidige bestuursleden voor gevoerd beleid
           b. Oproep voor nieuwe bestuursleden
 
8. Vragen en opmerkingen betreffende groot onderhoud
9. Huurbeleid Vesteda
10.Plan VvE 1359 tot oprichting nieuwe bewonersvereniging voor de Vollenhoveschans/Urkwal
11.Rondvraag
12.Sluiting
13.Borrel

Rooster van aftreden

Functie Naam Aftreden in Herkiesbaar
Voorzitter Vacature    
Secretaris H. Albers 2023 nee
Penningmeester H.H. Zeldenthuis 2023 ja
Alg. bestuurslid D. Diercks 2020 ja

* (wordt) gepubliceerd op website