Geachte heer, mevrouw,

U bent huurder van een appartement in De Boulevardflats in de Almeerse Stedenwijk. In 2018 en 2019 worden er groot onderhoudswerkzaamheden aan de gevel en het dak van uw woongebouw uitgevoerd. De dakbedekking, het gevelvoegwerk en de gevelkozijnen worden vervangen. Met dit bericht ontvangt u meer informatie over de geplande werkzaamheden.

Dakbedekking vervangen

De dakbedekking van beide woongebouwen wordt vervangen. Daarnaast wordt de dakisolatie sterk verbeterd. Hiervan hebben met name de bewoners van de bovenste etage profijt. In de winter lagere stookkosten en ’s zomers zal de woning minder snel opwarmen. In de parkeergarages ontbreekt incidenteel isolatiemateriaal aan het plafond. Dit wordt ook hersteld. De werkzaamheden worden vanaf de derde week van augustus 2018 aan de Harderwijkoever opgestart en zijn, mits de weersomstandigheden dit toelaten, in 2018 afgerond.

Gevelvoegwerk vervangen

Grote delen (ongeveer 50%) van het gevelvoegwerk wordt vervangen. Om het gevelvoegwerk veilig uit te kunnen voeren, wordt er gebruik gemaakt van vaste steigers die op uw balkon worden opgebouwd. Wilt u daarom de gevel bij uw balkon vrij houden, zodat de steigers opgebouwd kunnen worden? Na het plaatsen van de steigers worden in eerste instantie de voegen tussen de metselstenen verwijderd. Deze werkzaamheden worden in de derde week van augustus 2018 tegelijkertijd aan de gevel aan de stadszijde en de Weerwaterzijde aan de Vollenhoveschans opgestart en richting de Harderwijkoever uitgevoerd worden. Het vervangen van het gevelvoegwerk gaat gepaard met een behoorlijke geluids- en stofproductie en zal voor u als overlast ervaren worden. Dat vinden wij vervelend, maar tegelijkertijd kunnen wij de overlast niet voorkomen. Na het vervangen van het gevelvoegwerk worden alle gevels gereinigd en gehydrofobeerd, waardoor uw woongebouw weer een mooie uitstraling heeft. De gevelvoegwerkzaamheden zijn naar verwachting in 2019 afgerond.

Kozijnen vervangen

De houten gevelkozijnen, ramen en balkondeur worden vervangen door kunststof kozijnen met draai-kiepramen en draai-kiepbalkondeur. De asbesthoudende kozijnpanelen, die nog her en der aanwezig zijn, worden ook verwijderd. De panelen blijven in de houten kozijnen en worden in zijn geheel verwijderd. Hierdoor vormt deze wijze van asbestsanering geen risico voor uw gezondheid.

De nieuwe ramen en balkondeur worden van HR ++ glas voorzien en draaien uw appartement in als u deze opent. Hierdoor kunt u te allen tijde uw ramen zelf bewassen en hoeft u dit niet meer via ons uit te laten voeren. Dit heeft een positieve invloed op uw servicekosten. HR++ glas geeft daarnaast een betere isolatie ten opzichte van de huidige situatie, waardoor u (bij een gelijk stookgedrag en gelijke weersomstandigheden) minder energie verbruikt om uw appartement te verwarmen. Deze werkzaamheden worden in de derde week van augustus 2018 tegelijkertijd aan de gevel aan de stadszijde en de Weerwaterzijde aan de Vollenhoveschans opgestart en richting de Harderwijkoever uitgevoerd worden. De kozijnvervangingswerkzaamheden zijn naar verwachting in 2019 afgerond.

Warme opname

Voordat het vervangen van de kozijnen van uw appartement uitgevoerd wordt, worden er door de gecontracteerde aannemer Biltz afspraken met u gemaakt over de uitvoering. Dit noemt men een ‘warme opname’. Biltz neemt contact met u op voor het maken van een persoonlijke afspraak bij u thuis. De warme opnames met de bewoners van een appartement aan de Vollenhoveschans en de Urkwal vinden in de maanden mei en juni 2018 plaats. Biltz informeert u wanneer uw appartement in principe aan de beurt is en wat de gevolgen van de kozijnvervanging voor u zijn, zodat u hier rekening mee kunt houden. Biltz doet zijn uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden.

Zonwering

Biltz zorgt er op onze kosten voor dat alle aan de gevel bevestigde zonwering verwijderd wordt. Biltz zorgt er na afronding van de gevelwerkzaamheden voor dat de zonwering herplaatst wordt, mits de zonwering met aantoonbare schriftelijke toestemming van uw verhuurder aan de buitenzijde van uw gehuurde appartement is aangebracht. Wanneer uw aangebrachte zonwering zonder toestemming van uw verhuurder op de gevel is aangebracht, wordt de zonwering niet herplaatst. In verband met het veroorzaken van onherstelbare schade is het niet toegestaan om de kunststof kozijnen op enige wijze te schilderen en is het daarnaast niet toegestaan om in de kunststof kozijnen te boren, schroeven, spijkeren en dergelijke. Dit kan gevolgen hebben voor het herplaatsen van zonwering met aantoonbare schriftelijke toestemming van uw verhuurder aan de buitenzijde van uw gehuurde appartement is aangebracht. Wilt u een dergelijke situatie bij de warme opname melden en met Biltz bespreken?

Informatievoorziening

Gedurende het project zal Biltz u op de hoogte houden over de uitvoering van de werkzaamheden en de bijbehorende planning. Hiervoor heeft Biltz heeft een ‘real live’ omgeving, waar de bewoners op in kunnen loggen op hun eigen omgeving en kunnen zien, wat op dat moment de status van de werkzaamheden is. Wanneer u geen belangstelling heeft voor deze digitale ‘real live’ omgeving, dan kunt u dit bij de warme opname bij Biltz aangeven. Biltz zorgt er dan voor dat u schriftelijk geïnformeerd wordt. Daarnaast is Biltz op een vast moment in de week in de bouwkeet aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Huurverhoging

Met de beschreven werkzaamheden wordt de kwaliteit van uw gehuurde woning naar een hoger niveau gebracht en brengt een geriefsverbetering met zich mee dat een huurverhoging rechtvaardigt. Op dringend advies van het bestuur van uw Bewonersvereniging zullen wij geen huurverhoging voor de geriefsverbetering vragen. De contractuele huurprijsverhoging per 1 juli wordt wel aan u voorgesteld. Echter op dringend advies van het bestuur van uw bewonersvereniging matigen wij in 2018 het huurverhogingspercentage in verband met de overlast die u onoverkomelijk van de werkzaamheden zult ervaren. De huurverhoging per 1 juli 2018 bedraagt maximaal 2,4%.

Tot slot

Wij realiseren ons dat wij u op een zeer korte termijn informeren over de werkzaamheden die voor enige overlast zorgen. Helaas waren wij niet in staat om u in een eerder stadium volledig over de werkzaamheden te kunnen informeren. Wij rekenen er op dat de ‘tijdelijke overlast’ opweegt tegen de structurele kwaliteitsverbetering en de te verwachten verlaging van uw energieverbruik van uw gehuurde appartement. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw medewerking aan de geplande werkzaamheden te verlenen. De geplande gevelwerkzaamheden aan de appartementen worden als een treintje uitgevoerd. Wanneer u onverhoopt geen medewerking aan de werkzaamheden verleent, heeft dit direct grote negatieve gevolgen voor de planning van het gehele project en de uitvoering van de werkzaamheden bij uw medebewoners. Enige stagnatie in de planning heeft ook financiële gevolgen. Dat willen wij uiteraard voorkomen.

Heeft u na het lezen van dit bericht vragen, laat het ons dan via regiomidden@vesteda.com weten of stel uw vraag aan Biltz tijdens de warme opname.

Met vriendelijke groet,

Arno Sinke

Regiocoördinator

T 088 456 16 56

regiomidden@vesteda.com

www.vesteda.com

Vesteda | Postbus 75675 | 1070 AR Amsterdam | KvK 14071789