Gratis verhelpen van kleine storingen

Geachte bewoners,

Per 1 juli aanstaande vindt er een aanpassing plaats in het herstel van een aantal kleine reparaties, die conform het Besluit Kleine Herstellingen strikt genomen door de huurder uitgevoerd of op kosten van de huurder hersteld moeten worden.

Dit zijn kleine reparaties waarover met huurders vaak discussie ontstond of het herstel onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder of huurder viel. U kunt hierbij denken aan het verhelpen van storingen aan het elektra-schakelmateriaal, 
kranen (bijvoorbeeld het kraanleertje vervangen) en het waterreservoir van het toilet (bijvoorbeeld het vervanging van de vlotter). 

Dankzij de inspanningen van uw Bestuur zijn deze ergernissen vanaf 1 juli aanstaande verleden tijd en kunnen huurders deze storingen via MijnVesteda doorgeven, waarna de melding naar de juiste leverancier doorgezet wordt. En Vesteda betaalt de rekening. 

Flyer kleine reparaties