maart 2017 Onderzoek afvalscheiding in de hoogbouw.

Beste bewoners,

December 2016 zijn wij gestart met het gescheiden inzamelen van het bioafval, PMD (plastic, blik en drinkpakken) en het resterende restafval bij uw flat. Dit doen wij als onderdeel van een landelijk onderzoek gericht op het stimuleren van afvalscheiding in de hoogbouw.
Een onderdeel van het onderzoek is het houden van enquêtes, in totaal drie enquêtes tot eind maart 2018. Door mee te doen aan de enquête kunt u ons vertellen wat u nodig heeft om uw afval (nog) beter te kunnen scheiden.
Na afloop van het onderzoek informeren wij u over de resultaten.

Eerste resultaten veelbelovend
De resultaten over de eerste drie maanden van het onderzoek zijn veelbelovend. Wij zien dat u uw afval beter bent gaan scheiden, daar kunnen wij samen met u trots op zijn. Lees verder

22 februari 2017 UITNODIGING :

Bij deze nodigen wij graag onze leden en donateurs, alsmede de besturen van de VvE’s, uit voor de

Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 maart 2017
van 19:00 tot 21:00 uur in
Buurtcentrum De Inloop, ‘s-Hertogenboschplein 8.

U bent van harte welkom!

De agenda van 7 maart en de notulen van 26 april 2016 vindt u binnenkort op deze website onder het kopje vergaderingen ALV

Tot ziens op 7 maart!
Het Bestuur van Bewonersvereniging De Boulevardflat(s).

De Boulevardflatbewoners

De Boulevardflatbewoners doen mee aan een project van de gemeente over goede afvalscheiding in de hoogbouw. We kregen prachtige nieuwe OID’s en de toegangspasjes zijn uitgereikt  De afdeling Handhaving gaat enige keren per week controleren en zo mogelijk worden boetes uitgedeeld voor het naast de OID plaatsen van afval.

Maar wat mag nu eigenlijk wel of niet waar in??? Lees alles in deze folder

28 november 2016 Afvalscheiding in de Boulevardflat

De nieuwe ondergrondse containers (OID’s) zijn geplaatst en op 8 december geeft wethouder Frits Huis de officiële aftrap van het in gebruik nemen door de eerste pasjes uit te reiken.

Alle bewoners krijgen in de loop van deze (en volgende) week de pasjes in de brievenbus. Per huishouden ontvangt men 2 pasjes.
Voor de Huismeester en de Prik- en Schoffelploegen zijn er aparte pasjes zodat men het echte huishoudafval van straat- en zwerfafval kan onderscheiden. Zodra iedereen de pasjes heeft ontvangen gaan de OID’s op slot en zijn deze alleen toegankelijk voor de bewoners van de Boulevardflats. De containers voor papier en glas blijven toegankelijk voor de wijkbewoners.

Wat moet waar? Wat mag wel en wat mag niet? U leest het in de folder
De folders worden ook in de vitrinekasten opgehangen.

29-03-2016 Woonbond wil huurverhogingen via rechter terugdraaien

De Woonbond dreigt naar de rechter te stappen, omdat de Belastingdienst volgens de wet geen inkomensgegevens mocht delen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Sinds de zomer van 2013 mogen verhuurders van sociale huurwoningen de huren extra verhogen voor bepaalde inkomensgroepen.

De Belastingdienst laat daarom aan verhuurders weten in welke inkomenscategorie een huurder valt. lees verder