maart 2017 Onderzoek afvalscheiding in de hoogbouw.

Beste bewoners,

December 2016 zijn wij gestart met het gescheiden inzamelen van het bioafval, PMD (plastic, blik en drinkpakken) en het resterende restafval bij uw flat. Dit doen wij als onderdeel van een landelijk onderzoek gericht op het stimuleren van afvalscheiding in de hoogbouw.
Een onderdeel van het onderzoek is het houden van enquêtes, in totaal drie enquêtes tot eind maart 2018. Door mee te doen aan de enquête kunt u ons vertellen wat u nodig heeft om uw afval (nog) beter te kunnen scheiden.
Na afloop van het onderzoek informeren wij u over de resultaten.

Eerste resultaten veelbelovend
De resultaten over de eerste drie maanden van het onderzoek zijn veelbelovend. Wij zien dat u uw afval beter bent gaan scheiden, daar kunnen wij samen met u trots op zijn. Lees verder