22 februari 2017 UITNODIGING :

Bij deze nodigen wij graag onze leden en donateurs, alsmede de besturen van de VvE’s, uit voor de

Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 maart 2017
van 19:00 tot 21:00 uur in
Buurtcentrum De Inloop, ‘s-Hertogenboschplein 8.

U bent van harte welkom!

De agenda van 7 maart en de notulen van 26 april 2016 vindt u binnenkort op deze website onder het kopje vergaderingen ALV

Tot ziens op 7 maart!
Het Bestuur van Bewonersvereniging De Boulevardflat(s).