28 november 2016 Afvalscheiding in de Boulevardflat

De nieuwe ondergrondse containers (OID’s) zijn geplaatst en op 8 december geeft wethouder Frits Huis de officiële aftrap van het in gebruik nemen door de eerste pasjes uit te reiken.

Alle bewoners krijgen in de loop van deze (en volgende) week de pasjes in de brievenbus. Per huishouden ontvangt men 2 pasjes.
Voor de Huismeester en de Prik- en Schoffelploegen zijn er aparte pasjes zodat men het echte huishoudafval van straat- en zwerfafval kan onderscheiden. Zodra iedereen de pasjes heeft ontvangen gaan de OID’s op slot en zijn deze alleen toegankelijk voor de bewoners van de Boulevardflats. De containers voor papier en glas blijven toegankelijk voor de wijkbewoners.

Wat moet waar? Wat mag wel en wat mag niet? U leest het in de folder
De folders worden ook in de vitrinekasten opgehangen.