Welkom bij de Bewonersvereniging De Boulevardflat(s)

Het doel van onze bewonersvereniging is het behartigen van de belangen van de huurders. Om dat zo goed mogelijk te doen neemt het bestuur geregeld deel aan cursussen. Ook wonen wij vergaderingen van o.a. de Woonbond en het Vesteda Platform bij. Tevens overleggen wij met de gemeente in verband met de Floriade en de rechtsongelijkheid tussen huren bij corporaties en in de commerciële sector.

Omdat wij in een gemengd complex wonen staan wij ook in nauw contact met beide VvE’s.

Wilt u lid (huurders) of donateur (eigenaren) worden, stort dan € 12,00 op rekening nr. NL31INGB 0000252923 t.n.v. Bewonersvereniging De Boulevardflats te Almere, onder vermelding van uw naam en volledig adres.